Aktualności

Luty 4, 2019


pierwsza wizyta

Przyjmowanie wniosków

 

Nabór do Programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015 – 2017 - kontynuacja programu na lata 2018 – 2020” odbędzie się w dniu 9 lutego 2019 roku w godzinachod 9:00 do 12:00 w holu Urzędu Miejskiego w Częstochowie przy ul. ŚLĄSKIEJ 11/13. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pary, które chcą skorzystać z leczenia in vitro w Klinice Bocian, powinny wskazać we wniosku CENTRUM BOCIAN, spółkę zarządzającą ośrodkami:

 

  • Klinika Bocian w Katowicach, ul. Dąbrówki 13
  • Klinika Bocian w Warszawie, ul. Stawki 2a
  • Klinika Bocian w Białymstoku, ul. Akademicka 26

Pacjenci z Częstochowy będą mogli wybrać dowolną placówkę.

 

Kwalifikacja par

 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy,
  • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

 

Wysokość refundacji

 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

 

Wnioski

 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem w ramach programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015-2017 - kontynuacja programu na lata 2018-2020” wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.czestochowa.pl oraz poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Refundacja Częstochowa