Aktualności

Marzec 7, 2019


pierwsza wizyta

 

Wysokość dofinansowania

 

Samorządowy program zakłada dofinansowanie do 5000 zł, pokrycie 80% kosztów jednej procedury in vitro. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a refundacją ponoszą pacjenci. Wsparcie przysługuje do maksymalnie 3 zabiegów przeprowadzonych w latach 2017-2020. Para może skorzystać w bieżącym roku z jednokrotnego dofinansowania.

 

Zakres wsparcia

 

Refundacja procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje: stymulację mnogiego jajeczkowania, wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych w znieczuleniu ogólnym, procedury mikroiniekcji plemników, pozaustrojowe zapłodnienie i stały nadzór nad rozwojem zarodków oraz transfer zarodków do jamy macicy.

 

Zasady kwalifikacji par

 

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję spełniające następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
  • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

 

Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora – w przypadku Kliniki Bocian w Katowicach, przy ul. Dąbrówki 13. O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Dokumenty do pobrania: