mgr Anna Kaczmarek-Sroka

MGRANNA KACZMAREK-SROKA

Pełni funkcję kierownika Laboratorium Embriologicznego Kliniki Bocian w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z wieloletnim doświadczeniem w obszarze technik wspomaganego rozrodu. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu medycyny rozrodu i embriologii. Laureatka nagrody I stopnia na XXVIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Bydgoszczy, którą otrzymała za pracę pt. „Transfer w 2 lub 3 dobie hodowli – porównanie wyników laboratoryjnych i klinicznych”.

Biografia

Wykształcenie i staże:

Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Laboratorium IVF Fertilitetsklinikken Baedstrup Sygehus - Dania

Najważniejsze certyfikaty i szkolenia:

Certyfikaty kongresów: ESHRE, ESHRE Campus, World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics, 2nd Biennial Review of Preimplantation Embryology Szkolenia: IVM training, workshop on Embryo Biopsy for PGD

Najważniejsze publikacje:

Transfer w 2 lub 3 dobie hodowli - porównanie wyników laboratoryjnych i klinicznych (Ginekologia Polska)

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii

Język:

Angielski